GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ITC TERMÉKEKRE

A Szállító egységesen 12 hónap garanciát vállal az általa forgalmazott üzemanyag-technológiai kiegészítő termékekre. A garancia időtartama további 12 hónapra (összesen 24 hónapra) meghosszabbítható az alábbi weboldalon található online megrendelőn keresztül: http://www.tanksapkakontroll.hu/garancia-hosszabbitasa

Garancia érvényesítése:

A SENSOR TECHNIK Kft. online felületen keresztül elektronikus garancia jegyet biztosít a termékeire. A garancia érvényesítése az alábbi weboldalon érhető el: http://www.tanksapkakontroll.hu/garancia
A Megrendelő letöltheti PDF formátumban is a garancia jegyet, amelynek másolatát köteles a Szállító részére postán visszaküldeni. Amennyiben az átadás-átvétel napjától számított 14 napon belül a termékek garanciális érvényesítése online felületen vagy írásban nem történik meg abban az esetben a garancia kezdete a termék átadásának napja.

Garanciális hiba bejelentése:

Minden garanciális meghibásodást minden esetben írásban az alábbi weboldalon szükséges megtenni: http:// www.tanksapkakontroll.hu/hibabejelento
Az írásbeli bejelentés során a Megrendelő/ Üzemeletető köteles a meghibásodás okát vagy amennyiben azt nem tudja megállapítani, a rendeltetésszerű működéstől eltérő jelenséget körülírni.

Garanciális javítás:

Megrendelő kérheti az azonnali cserét vagy a javítást. A meghibásodott termékek estén a termékeket az alábbi szakszervizbe szükséges eljuttatni. A szakszerviz a hibajavítás után a terméket saját költségén visszajuttatja a hibabejelentő számára.

Amennyiben az azonnali cserét kéri a hibabejelentő és kiderül, hogy a kiszerelt tanksapka nem volt hibás, abban az esetben az új tanksapka kiszámlázásra kerül. Amennyiben új cseredarabot kér a hibabejelentő, úgy a meghibásodott tanksapkát 14 napon belül vissza kell küldenie az Szállító címére. Amennyiben 14 nap után a Szállítóhoz nem érkezik be a hibás tanksapka, abban az esetben az átadott új eszköz kiszámlázásra kerül.

Garanciális javítás, hibajavítás, hiba feltárása:

A megrendelő kérheti a hibajelenség helyszíni megállapítását. Ebben az esetben a hibabejelentő köteles megfizetni a kiszállási költséget. Amennyiben a hibajelenséget nem a termékünk okozta, abban az esetben a javítási óradíjat a szerviz kiszámlázza.

Garanciális javítással kapcsolatos költségek

Amennyiben a garanciális javítás, hibajavítás, hiba feltárása a Megrendelő telephelyén történik abban az esetben az alábbi költségek a Megrendelőt terhelik.

Kiszállás : Budapesten belül: 5000 Ft + ÁFA — Budapesten kívül: 75 Ft + ÁFA / km
Hiba megállapítása: saját termék meghibásodása esetén: költségmentes — más termék meghibásodása esetén: 6000 Ft + ÁFA /

óra — rongálás okozta a meghibásodás javítása: 6000 Ft + ÁFA / óra

Garanciális hibajavítás esetén a termék visszajuttatása a Szállító által megadott szakszervizbe.

Beszerelési garancia:

A Szállító. nem felel olyan meghibásodásokért amelyek a szakszerűtlen beszerelés következtében keletkezik, így a garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen beszerelés miatt keletkező meghibásodásokra.

Adatkommunikációs meghibásodás:

A Szállító kizárólag a tanksapka működéséért vállal garanciát. Amennyiben a tanksapka a független kommunikációs rendszerbe küld információt (Megrendelő / Üzemeltető által biztosított kommunikációs rendszerbe), abban az esetben a felmerülő adatkommunikációs problémákat a Megrendelőnek / Üzemeltetőnek kell közvetlenül az a rendszert biztosító forgalmazóval megoldania. A garancia nem terjed ki az adatkommunikációra ha a Megrendelő nem győződik meg kellő gondossággal általa biztosított kommunikációs eszköz és a tanksapka kompatibilitásáról.

Egyéb feltételek:

A Megrendelő/ Üzemeletető minden esetben köteles a tansapkát biztonsági szempontból időközönként ellenőrizni és a Szállítót minden általa észlelt hibajeneséről a lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatni.

A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt/ Üzemeltetőt, hogy a biztonsági kulcs elvesztése esetén a tanksapkák cseréje a Megrendelő/ Üzemeltető költsége.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés specifikációjában tévesen adja meg a tanksapka beszereléséhez szükséges jármű üzemanyagtank betöltő nyílás adatokat, abban az esetben a Szállító nem felel az újragyártás miatt keletkező szállítási határidő csúszásokért, továbbá amennyiben az újragyártásnak külön költségei merülnek fel, úgy azt a Megrendelő köteles megfizetni a Szállító felé.

Budapest, 2018.11.23. 

GARANCIÁLIS IDŐSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSA 

GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉS